Hasiči Chrlice OFICIAL
Automatizovaný externí defibrilátor (AED) na hasičské zbrojnici v Brně - Chrlicích
  • Tisk
  • 26.05.2018 16:00
  • Tom
Automatizovaný externí defibrilátor (AED) na hasičské zbrojnici v Brně - ChrlicíchV rámci projektu „Rozšíření AED ve městě Brně“ byl v dubnu 2018 v naší městské části nainstalován automatizovaný externí defibrilátor (AED) do boxu (skřině) na fasádu nové hasičské zbrojnice na ul. Ernsta Macha 8, Brno - Chrlice.

Box a AED v něm je trvale dálkově monitorován, jednak z důvodu zajištění trvalé připravenosti a také z důvodu zajištění před poškozením a neoprávněnou manipulací.


Co je AED

Automatizovaný externí defibrilátor (AED) je přístroj určený k laické resuscitaci při náhlé zástavě srdce. Postižené srdce monitoruje a situaci automaticky vyhodnotí. V případě potřeby podá elektrický výboj (tzv. defibrilace). AED je schopno automaticky rozlišit mezi defibrilovatelnými a nedefibrilovatelnými rytmy. Laika navádí hlasitými mluvenými pokyny, takže přístroj může použít kdokoliv i bez předchozího školení.
Použití AED laiky zkracuje dobu mezi událostí a zahájením resuscitace, není třeba čekat na příjezd zdravotnické záchranné služby (ZZS). Dřívější zahájení resuscitace s použitím AED zvyšuje šanci na přežití!
Další informace na www.aedbrno.info


Jak AED použít

V případě, že jste svědkem náhlé události spojené se zástavou srdce volejte okamžitě zdravotnickou záchrannou službu 155, případně tísňovou linku 112.
Operátorka Vás bude instruovat, jak provádět první pomoc postiženému a současně:

   a)   Pokud se nacházíte blízko AED (maximálně asi 5 minut), vyzve Vás, aby jste došli (doběhli) pro AED. U boxu s AED Vám operátorka sdělí kód, který je potřeba zadat na klávesnici, aby se box dal otevřít. Nezapomeňte si proto sebou vzít mobilní telefon. AED z boxu vyjmete, donesete ho k postiženému a budete provádět resuscitaci podle hlasových pokynů přístroje a operátorky až do příjezdu ZZS. Po dobu donesení AED je potřeba, pokud je to možné, aby se podle pokynů operátorky ZZS o postiženého staral někdo další.

   b)   Pokud se nacházíte od AED příliš daleko, vyhlásí operátorka poplach Jednotce dobrovolných hasičů Brno – Chrlice a ti k postiženému AED dovezou a budou provádět resuscitaci až do příjezdu ZZS. Všichni členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů jsou pravidelně školeni ve zdravovědě a použití AED, někteří členové jsou současně příslušníky HZS JmK.

Současně operátorka vyšle nejbližší dostupnou posádku ZZS.

AED zakoupilo v rámci projektu Statutární město Brno, box na AED zakoupila Městská část Brno – Chrlice, vlastní montáž a zprovoznění provedli členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno – Chrlice.

Připomínáme, že další AED je veřejnosti dostupný na vrátnici Centra sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích, Chrlické náměstí 2.     Článek zpracovali Tomáš Petřík a Leopold Šrom
Copyright © 2015

374,157 návštěv